Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesus Kapernaumin synagogassa

 

Markus 1:

21. He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti.

22. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet.

23. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi:

24. "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!"

25. Mutta Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde ulos hänestä!" 

26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.

27. Kaikki hämmästyivät ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."

28. Ja hänen maineensa levisi pian kaikkialle, ympäri koko Galilean.

(Rinnakkaispaikka: Luuk. 4:31-37)

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 1:21-28)

 

Jeesus parantaa riivatun

21.Gennesaretin järven pohjoispäässä oleva Kapernaum oli yksi Galilean tärkeimmistä kaupungeista. Kaupungissa oli nähtävästi vain yksi synagooga, (j. 23), ja tämä oli erään roomalaisen sadanpäämiehen rakennuttama, Luuk 7:2 s. Ketä tahansa saatettiin pyytää puhumaan synagoogassa, ks. Apt 13:15. Synagooga oli tarkoitettu ensi kädessä opettamistarkoitusta varten. Jumalanpalvelus jakautui kolmeen osaan: rukoukseen, kirjoitusten lukemiseen ja luetun selittämiseen. Siihen ei kuulunut musiikkia, laulua eikä uhreja. Jerusalemin temppeli oli palvontaan ja uhraamiseen tarkoitettu paikka. Oli ainoastaan yksi temppeli, mutta joka kylässä ja kaupungissa oli synagoogia. Määräysten mukaan synagooga oli rakennettava paikkakunnalle, missä oli kymmenen juutalaisperhettä.

22.Jeesus tuli suoraan Jumalan lähettämänä, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa, jotka vain selittivät sitä, mitä muut jo aikaisemmin olivat sanoneet. Jeesuksen jumaluus ilmeni kaikessa, mitä hän teki. "Olivat hämmästyksissään (ekplêssè)" on hyvin voimakas ilmaisu. Suureen ihmetykseen oli "syynä" hänen opetuksensa, ei pelkästään tapa, jolla hän toi sen esiin tai merkit, jotka sitä seurasivat. "Valta (eksçsia)", auktoriteetti, arvovalta, oikeus. Sanaa käytettiin vallasta, jonka voi saada toiselta, mutta myös ihmisen omasta vallasta ja oikeudesta. Tässä sitä käytetään vallasta, joka Jeesuksella oli itsessään.

23.Huutaminen korostaa pelkoa, jota riivaaja tunsi Jeesuksen lähellä.

24.Huuto ei ollut paranemis- tai vapautumisrukous, vaan pyyntö saada olla rauhassa. Jeesuksen pyhyys kiusasi saastaista henkeä. On mahdollista, että tämä riivattu kävi tavallisesti synagoogassa, mutta että saastainen henki ei ollut aikaisemmin ilmaissut itseään. Jeesuksen läheisyys veti sen esiin. Siellä, missä Jumalan totuus ja pyhyys ilmestyvät, myös paha herkästi ilmaisee itsensä. Pahan hengen vallassa oleminen eroaa henkisestä sairaudesta esim. siinä, että riivattu osoittaa ymmärtävänsä hyvin, kuka Jeesus on, vrt. 3:11; Matt 8:29; Apt 16:17. Näistä Raamatun kohdista käy selvästi ilmi, että tiedon antavat pahat henget.

25.Tässä käytetään samaa sanaa kuin Jeesuksen tyynnyttäessä myrskyn (4:39) - "fimoè". Sana merkitsee oikeastaan 'asettaa kuonokoppa'. Ks. Matt 22:12. Jeesus ei tahtonut ottaa vastaan minkäänlaista kiitosta paholaisen puolelta. Hän ei koskaan koskettanut riivattua vapauttaakseen tämän. Sana riitti.

26.Henki kouristi miestä, ikään kuin se olisi halunnut repiä hänet kappaleiksi. Saastaisella hengellä ei ollut tarkoitus jättää miestä vapaaehtoisesti. Kouristaminen viittaa siihen, että se olisi halunnut olla tässä »asunnossa», mutta se oli täysin voimaton Jeesuksen edessä. Vertaa, niitä tapahtui riivatulle gerasalaisten alueella, Mark 5:12.

27.Ihme oli kaikkien nähtävissä. Sen ymmärrettiin selvästi liittyvän opetukseen, jota oli kuultu (j. 21). "Käskeä (epitassè)" on sotilaallinen ilmaisu, käskeä, määrätä, järjestää. "Tassè" merkitsee 'taistelujärjestykseen asettamista'.

28.Tapahtumalla oli merkitystä Kapernaumin ulkopuolellakin. Luukas kirjoittaa (4:37) maineen hänestä levinneen kaikkialle ympäristön seutuihin, Matteus (4:24) koko Syyriaan.

 

Sivun alkuun

©2019 ETSIKKOAIKA - suntuubi.com